Sigdal kommune

Flomsikringstiltak Eggedal sentrum

Flomsikringstiltak Eggedal sentrum

Problemstilling Som oppfølging av utført skred- og flomfarekartlegging ønsket kommunen et konsept for håndtering av skred- og flomfare i Eggedal Sentrum. Dette som grunnlag for kommunens arbeid med ny sentrumsplan. Farebildet for sentrumsområdet er komplekst, med prosesser fra fire ulike vassdrag / bekker. Flere ulike hendelser de siste årene har gitt skader, som underbygger behovet…