455 11 222 post@skred.as
Kartlegging av kritiske punkt i bekker og bratte vassdrag

Kartlegging av kritiske punkt i bekker og bratte vassdrag

Kartlegging av kritiske punkt i bekker og bratte vassdrag Skred AS har utført flere oppdrag med kartlegging av kritiske punkter i bekker og bratte vassdrag. Oppdragene er utført i henhold til NVE sin tilskuddsordning og er tilpasset kommunenes behov og ønsker....
Flomsonekartlegging i Hemne kommune

Flomsonekartlegging i Hemne kommune

Flomsonekartlegging i Hemne kommune Problemstilling Rovatnet og elva Søa utgjør en potensiell flomfare for blant annet Kyrksæterøra sentrum. Som en hjelp til arealplanlegging, beredskap og prioritering av sikringstiltak utførte Skred AS i 2017 en kartlegging av...
Flom- og skredvurdering hyttefelt Røldal

Flom- og skredvurdering hyttefelt Røldal

Problemstilling I Sjurasvingen, ved Røldal skisenter, planlegges en utvidelse av eksisterende hyttefelt samt fortetting av hytter. Deler av planområdet er potensielt utsatt for snø-, sørpe-, jord- og flomskred. Det er registrert flere snøskredhendelser i området. I...
Flomsikkerhet grunnvannsbrønner

Flomsikkerhet grunnvannsbrønner

Flomsikkerhet for grunnvannsbrønner   Problemstilling Nore og Uvdal kommune ønsket å utrede flomfaren ved to grunnvannsbrønner i tilknytning til elva Uvdalsåe. Sikkerhetsklasser for flom gitt av Byggteknisk forskrift (TEK10,...