Prosjekter

InSAR radarovervåking av ustabilt fjellparti

Stedspesifikk skredvarsling for anleggsområde

Flomfarevurdering for Kvamskogen kommunedelplan

Overvannshåndtering for reguleringsplan Brusveskogen

Kartlegging av skredfare og kritiske punkter i Ål kommune

Skredfarekartlegging for nybygg av fritidsboliger, Vinjefjorden

Akuttbistand skredtatt strømmast

Vannføringskurve

Vannføringskurver

Dybdekartlegging

Vannføringsstasjoner

Vannføringsmålinger

Vannføringsmålinger

Automatisk radarovervåking og varsling av steinsprang, E16 Hylland, Nærøydalen

Dambruddsbølgeberegning for dam Tisjøen

Dambruddsbølgeberegninger i Suldalsvassdraget

Longyearbyen, oversikt over sikringstiltak

Prosjektering av skredsikringstiltak Longyearbyen

Nordkjosbotn flomsikring

Flomsikring Coop Extra Nordkjosbotn

Sigdal, flomsikring Eggedal

Flomsikringstiltak Eggedal sentrum

Kritisk punkt - rist

Kartlegging av kritiske punkter i bekker og bratte vassdrag

Skåbu - illustrasjon

Overvannshåndtering for reguleringsplan Holslågrenda

Skredene i Breie under Hans

Akuttbistand under ekstremværet «Hans»

Skredfarekartlegging for utvalgte områder i Lyngen kommune

Hagejordet illustrasjon (Atsite)

Overvannshåndtering for reguleringsplan Hagejordet

Stor vannføring i Ostri - Flomrespons

Flomrespons – Lokal, risikobasert flomvarsling

Skredvarslingsanlegg for fv. 868 Pollfjellet, Lyngen

Operativ drift av aktiv skredkontroll på Fv. 53 Tyin-Årdal