Prosjekter

Automatisk radarovervåking og varsling av steinsprang, E16 Hylland, Nærøydalen

Dambruddsbølgeberegning for dam Tisjøen

Dambruddsbølgeberegninger i Suldalsvassdraget

Longyearbyen, oversikt over sikringstiltak

Prosjektering av skredsikringstiltak Longyearbyen

Nordkjosbotn flomsikring

Flomsikring Coop Extra Nordkjosbotn

Sigdal, flomsikring Eggedal

Flomsikringstiltak Eggedal sentrum

Kritisk punkt - rist

Kartlegging av kritiske punkter i bekker og bratte vassdrag

Skåbu - illustrasjon

Overvannshåndtering for reguleringsplan Holslågrenda

Skredene i Breie under Hans

Akuttbistand under ekstremværet «Hans»

Skredfarekartlegging for utvalgte områder i Årdal kommune

Hagejordet illustrasjon (Atsite)

Overvannshåndtering for reguleringsplan Hagejordet

Installasjon av sensor til Flomrespons

Flomrespons – Lokal, risikobasert flomvarsling

Heim beregning

Flomfarekartlegging av Søa i Heim kommune

Skredvarslingsanlegg for fv. 868 Pollfjellet, Lyngen

Operativ drift av aktiv skredkontroll på Fv. 53 Tyin-Årdal

Flomfarekartlegging for deler av Dovre-, Røros-, Meråker- og Nordlandsbanen

Snøskredvarsling for E39 i Romarheimsdalen

Skredfarekartlegging for utvalgte områder i Tinn kommune