Prosjektering av skredsikringstiltak Longyearbyen

Problemstilling

I oppdrag for NVE har Skred AS vært engasjert for å identifisere og konkretisere forslag til sikringskonsept (forprosjekt), for Lia og Vannledningsdalen og deretter detaljprosjektering av valgte løsninger.

Vår leveranse

Vår leveranse besto i følgende:

  • Koordinering av en tverrfaglig prosjekteringsgruppe som utover Skred AS inkluderte Rambøll Norge AS (RIG) og islandske HNIT (RIB, LARK).
  • Forprosjekt for identifikasjon og kostnadsestimering av aktuelle sikringsløsninger for Lia og Vannledningsdalen.
  • Detaljprosjektering av totalt rundt 1500 m støtteforbygninger (Dk=3,5-5,0m). 6 m høy og 400 m lang fangvoll over bebyggelse i Lia, sammen med HNIT (RIB, LARK) og Rambøll (RIG). Fagansvar for skredfaglige premisser og overvannshåndtering.
  • Utvikling av konsept for sikring mot sørpeskred ut av Vannledningsdalen ved fanggjerder, fagansvar skred- og flomfaglige premisser ved detaljprosjektering.
Bilder fra befaring