Areal pluss

Overvannshåndtering for reguleringsplan Holslågrenda

Overvannshåndtering for reguleringsplan Holslågrenda

Problemstilling I Holslågrenda i Nord-Fron kommune skal det etableres et nytt hyttefelt med ca. 50 nye tomter. Overvann i området må både håndteres tilstrekkelig internt i planområdet og på en slik måte at nedstrøms områder ikke får økt ulempe. Skred AS har utarbeidet en helhetlig overvannsplan for området samt utført flomfarevurdering av kryssende bekker. Vår…