Norges vassdrags- og energidirektorat NVE

Skredfarekartlegging for utvalgte områder i Tinn kommune

Skredfarekartlegging for utvalgte områder i Tinn kommune

Problemstilling Tinn kommune er utsatt for alle typer skred i bratt terreng: snøskred, steinsprang og løsmasseskred. Både bebyggelse og veinettet er utsatt for skred. Som en hjelp til arealplanlegging, beredskap og prioritering av sikringstiltak utførte Skred AS i 2015-2016 en kartlegging av skredfare for utvalgte områder i Tinn kommune. Vår leveranse Vår leveranse var faresoner…