Skredfaglige premisser skredsikring Fjordgård

Problemstilling

Deler av bebyggelsen i Fjordgård er utsatt for snøskred fra Stavelitippen, et skredløp hvor det i 1958 gikk liv når tre hus ble ført på havet. NRK har publisert en artikkel om hendelsen.

På oppdrag for NVE har vi i samarbeid med Ingenieurbüro Illmer Daniel Gmbh gjort Skredfaglig dimensjonering av ny skredvoll ovenfor deler av den snøskredutsatte bebyggelsen i Fjordgård. Scenarioene ble satt opp både med modellene RAMMS og Samos AT. I forlengelsen av bebyggelsen ønsket Senja kommune å bygge ny fiskerihavn i et område som var utsatt for snøskred fra samme fjell. På oppdrag for Senja kommune gjorde vi skredfarevurdering, skredfaglig dimensjonering av en ledevoll samt detaljprosjektering av vollen. Vollen er bygd som en beskjæring i et massetak, hvor molostein ble tatt ut til fiskerihavna

Vår leveranse

  • Skredfaglig dimensjonering av fangvollen ovenfor deler av Fjordgård sentrum. Vollen er 14 m høy, og over 400 m lang.
  • Skredfarevurdering, skredfaglig dimensjonering av ledevoll over fiskerihavn og detaljprosjektering av tiltaket.
  • Koordinering mot andre fag i detaljprosjekteringen
  • Faresoner etter tiltak for begge sikringstiltakene

Bilder fra befaring