Troms og Finnmark Fylkeskommune

Steinskred Skillefjord, Alta

Steinskred Skillefjord, Alta

Problemstilling I August 2020 løsnet et steinskred på skredpunktet Skillefjord i Alta kommune. Deler av bergpartiet som løsnet nådde vegen og knuste en sikringsmur i betong i bunn av skredvifta. Skred AS bistod med akuttvurdering og forslag til langsiktig håndtering. Vår leveranse Vi var på befaring etter steinskredhendelsen, hvor vi dokumenterte løsneområdet og utløpet. I…