Steinskred Skillefjord, Alta

Problemstilling

I August 2020 løsnet et steinskred på skredpunktet Skillefjord i Alta kommune. Deler av bergpartiet som løsnet nådde vegen og knuste en sikringsmur i betong i bunn av skredvifta. Skred AS bistod med akuttvurdering og forslag til langsiktig håndtering.

Vår leveranse

Vi var på befaring etter steinskredhendelsen, hvor vi dokumenterte løsneområdet og utløpet. I akuttfasen vurderte vi umiddelbar fare for nye hendelser. Betongmuren ble skadet, og anbefalt reetablert i påvente av permanente sikringstiltak. Vi tilbakeregnet hendelsen med RAMMS:Rockfall og sammenliknet resultatene med observerte skader på betongmuren.

Bilder fra befaring