Skredvarslingsanlegg for fv. 868 Pollfjellet, Furuflaten, Lyngen