InSAR radarovervåking av ustabilt fjellparti

Vårstigen rasteplass ved E6 gjennom Drivdalen i Oppdal kommune ligger skredutsatt til, og det har tidligere gått flere steinsprang som bl.a. har krysset E6 og nærmet seg rasteplassen. Statens vegvesen startet derfor høsten 2023 arbeidet med å etablere en fangvoll for å sikre E6 og rasteplassen for steinsprang.

For å sikre anleggsarbeiderne i utbyggingsperioden har Skred AS, med sveitsiske Geoprevent AG som underleverandør, installert og driftet en autonom InSAR radar for kontinuerlig måling av deformasjon av det ustabile fjellpartiet. Deformasjonsmålingene har til hensikt å føre til økt sikkerhet for anleggsarbeiderne som jobber i utløpsområdet, ved at oppdragsgiver varsles automatisk når gitte terskelverdier for deformasjoner overskrides. Deformasjonshastigheter over terskelverdi fører til økt oppfølging fra Statens vegvesen sine geologer eller at anleggsarbeidene opphører inntil deformasjonen avtar.

Prosjektet ble avsluttet januar 2024 da skredvollen var ferdig bygd.

Bilder fra befaring