Automatisk radarovervåking og varsling av steinsprang, E16 Hylland, Nærøydalen

Problemstilling

I forbindelse med etablering av fanggjerde ved skredpunktet Hylland i Nærøydalen har Statens vegvesen hatt et ønske om å etablere et automatisk skredvarslingsanlegg for deteksjon og varsling av steinsprang. Radaranleggets formål er å kunne varsle arbeidere i anleggsområdet om at et steinsprang er utløst, og dermed gi arbeiderne økt mulighet for å komme seg i dekning. Anlegget skal i tillegg bidra til verifikasjon av skredaktivitet i nær sanntid, og dermed bidra til sikker anleggsgjennomføring.

Vår leveranse

Oppdraget er utført av Skred AS, med sveitsiske Geoprevent AG som underleverandør av radaranlegget. I tillegg til selve deteksjonsanlegget er det levert 2 mobile varslingssystemer og radio kommunikasjonsutstyr for varsling av arbeiderne. Skredvarslingssystemet fungerer slik at når et skred detekteres får alle arbeidere på anlegget varsel via radiokommunikasjon, i tillegg til at lydsirene og blinkende lys blir aktivert på anleggsområde. Sentrale personer får i tillegg varsel på sms, samt sms verifisering av hendelsen i etterkant. I tillegg har oppdragsgiver tilgang til en webplattform hvor bilder og sentral info om alle hendelsene er presentert og lagret.

Radarvarslingen har vært operativ under anleggsperioden fra juli til november 2023.

Bilder fra befaring