Skredfarekartlegging for utvalgte områder i Lyngen kommune

Problemstilling

De bratte fjellsidene i Lyngen kommune utgjør en potensiell skredfare for deler av bebyggelsen i kommunen. Hvert år deler NVE ut kartleggingsoppdrag til eksterne konsulenter. For skred i bratt terreng har NVE rammeavtale med blant annet Skred AS om kartlegging.

Vår leveranse

Vår leveranse var en skredfarekartlegging for utvalgte områder i Lyngen kommune, i henhold til nasjonale retningslinjer (NVE veileder «Sikkerhet mot skred i bratt terreng – Utredning av skredfare i reguleringsplan og byggesak»). Leveransen besto av faresoner for skred med årlig nominell sannsynlighet større enn 1/100, 1/1000 og 1/5000, og en rapport som beskriver grunnlaget for vurderingene. Faresonene er levert digitalt slik at de kan brukes til arealplanlegging og beredskapssituasjoner. Leveransen avdekket at en god del bebyggelse lå utsatt for skred, spesielt for snøskred, men også stedvis for flomskred. Basert på våre faresoner har kommunen og andre et bedre grunnlag for å vite hvilken bebyggelse som er mest utsatt. Dette vil også være nyttig i værsituasjoner med høy skredfare.

Bilder fra befaring