Vannføringsstasjoner

Skred AS har bred erfaring med instrumentering i vassdrag og etablering av vannføringsstasjoner. Vi kan bidra med å finne egnede steder i vassdrag for vannstandsregistrering og instrumentering. Vi etablerer også høydereferanser som fastmerker og metersmerker. Målestasjonene tilpasses etter formål som f.eks. minstevannføring, produksjonsberegninger, produksjonsplanlegging eller miljøovervåking. Løsningene tilpasses også etter varigheten til prosjektet, f.eks. konsesjonspålagt overvåking eller midlertidige registrering under en anleggsperiode.

I tillegg til overvåking av vannføring og vannstand kan vi også levere tjenester innen miljøovervåking for f.eks. overvåking av turbiditet og pH.

Vi har også løsninger som gjør det rimeligere og enklere å etablere flere vannføringsstasjoner innenfor et geografisk område ved hjelp av LoRaWAN. Løsningen tillater enkle og rimeligere installasjoner per målepunkt som sender data ut til mottaker via en felles gateway. Løsningen er ideell for områder hvor man f.eks. ønsker data fra oppstrøms og nedstrøms side av et inntak eller ønsker tilsigsdata fra flere mindre bekker samt en større elv i samme område.

Bilder fra befaring