Statens vegvesen

Automatisk radarovervåking og varsling av steinsprang, E16 Hylland, Nærøydalen

Automatisk radarovervåking og varsling av steinsprang, E16 Hylland, Nærøydalen

Problemstilling I forbindelse med etablering av fanggjerde ved skredpunktet Hylland i Nærøydalen har Statens vegvesen hatt et ønske om å etablere et automatisk skredvarslingsanlegg for deteksjon og varsling av steinsprang. Radaranleggets formål er å kunne varsle arbeidere i anleggsområdet om at et steinsprang er utløst, og dermed gi arbeiderne økt mulighet for å komme seg…