Skredsikring Ballstadura

Problemstilling

Skredpunktet Ballstadura er utsatt for snøskred og steinsprang. Snøskred når ofte vegen, og steinsprang har forekommet på veg. Skred AS har bistått Nordland Fylkeskommune (NFK) med å vurdere og dimensjonere skredsikringstiltak.

Vår leveranse

  • Vurdering av aktuelle tiltak, hvor støtteforbygninger og steinspranggjerde ble valgt som tiltak.
  • Dimensjonering og planlegging av 880 m støtteforbygninger, utført som stive stålbroer.
  • Dimensjonering av et steinspranggjerde som sikrer mot steinsprang og mindre snøskred.
  • Komplett teknisk beskrivelse for tiltakene.
Bilder fra befaring