455 11 222 post@skred.as
Kartlegging av kritiske punkt i bekker og bratte vassdrag

Kartlegging av kritiske punkt i bekker og bratte vassdrag

Kartlegging av kritiske punkt i bekker og bratte vassdrag Skred AS har utført flere oppdrag med kartlegging av kritiske punkter i bekker og bratte vassdrag. Oppdragene er utført i henhold til NVE sin tilskuddsordning og er tilpasset kommunenes behov og ønsker....
Flomsonekartlegging i Hemne kommune

Flomsonekartlegging i Hemne kommune

Flomsonekartlegging i Hemne kommune Problemstilling Rovatnet og elva Søa utgjør en potensiell flomfare for blant annet Kyrksæterøra sentrum. Som en hjelp til arealplanlegging, beredskap og prioritering av sikringstiltak utførte Skred AS i 2017 en kartlegging av...
Skredfarekartlegging Tinn

Skredfarekartlegging Tinn

Skredfarekartlegging for utvalgte områder i Tinn kommune Problemstilling Tinn kommune er utsatt for alle typer skred i bratt terreng: snøskred, steinsprang og løsmasseskred. Både bebyggelse og veinettet er utsatt for skred. Som en hjelp til arealplanlegging, beredskap...