Dybdekartlegging

Batymetri / dybdekartlegging brukes for å kartlegge dybder i elver og innsjøer. Vi kan levere oppmålingstjenester i de fleste vassdrag, små og store, samt i mindre innsjøer og magasin. Dataen benyttes ofte i kombinasjon med laserdata og resulterer i sømløse terrengmodeller som brukes bl.a. til beregning av magasinkurver, flomfarevurderinger, dimensjonering av innløp og miljøanalyser.

Vanndyp kartlegges med ekkolodd og GPS med CPOS korreksjonsdata for høy presisjon, som regel fra båt eller ved vading.

I tilfeller hvor kvaliteten til tilgjengelig laserdata er dårlig i interesseområdet, eller tilgjengelig data er foreldet, kan vi levere terrengdata av ønsket område ved hjelp av droner og fotogrammetri.

Bilder fra befaring