Vannføringskurver

Skred AS tilbyr tjenester for etablering av vannføringskurver ved hjelp av vannføringsmålinger og hydraulisk modellering.

Gjennom blant annet et pilotprosjekt med et større kraftselskap har vi testet ut metoder for rask etablering av vannføringskurver ved å kombinere innsamling av data fra felt gjennom en enkelt befaring, med hydraulisk modellering. Modellresultatene kombinert med vannføringsmålinger utgjør datagrunnlaget til en vannføringskurve. I pilotprosjektet ga metoden vært god presisjon i alle segment fra lav til høy vannføring fra første generering av vannføringskurve (blindtester ga en feilmargin på ca. +/- 2%).

Ved bruk av hydraulisk modellering framfor kun vannføringsmålinger reduseres antall turer ut i felt, pris og tid før en vannføringskurve kan benyttes operasjonelt. Metoden er fleksibel, og kan kombinere ulike datagrunnlag. Resulterende vannføringskurve kan også kontrolleres med ytterligere vannføringsmålinger, og kan raskt revideres ved utbedret datagrunnlag.

Metoden er godt egnet ved etablering av nye målepunkt eller ved behov for en ny vannføringskurve, f.eks. etter en profilendring.

Ved vannmerker hvor hydraulisk modellering er utfordrende kan vi også levere datagrunnlag basert på vannføringsmålinger. For pålagte stasjoner krever NVE 10 målinger innen de 3 første årene, spredt over lav, middels og høy vannstand, for at en vannføringskurve kan godkjennes.

Bilder fra befaring