Vannføringsmålinger

For å sikre et godt hydrologisk datagrunnlag eller kontrollere vannføring i vassdrag er det nødvendig med vannføringsmålinger. Vannføringsmålinger brukes i stor grad til å knytte vannstand til en vannføring (vannføringskurve), men også ved kalibrering av modeller ifm. flomfarevurderinger, til kontroll av diverse slipp (som minstevannføring), kalibrering av lukeåpninger, dokumentere lekkasjer fra dammer og tunneler, eller i diverse miljøanalyser. Vannføringskurver kan være basert på vannføringsmålinger og data fra hydrauliske modeller, les mer om vannføringskurver her.

Skred AS har utstyr og kompetansen til å utføre vannføringsmålinger under de fleste forhold, og kan stille på kort varsel ved spesielle behov, som f.eks. ved flom, tørke eller uvanlige slipp.

Bilder fra befaring